Over ons

De Hoogstraat in Vlaardingen is het oudste winkelstaatje van deze kleurrijke stad. Uit de archieven is gebleken dat de Hoogstraat is aangelegd op een oeverwal van een grote kreektak die zich in de midden van de bronstijd (2000 – 1600 v. Chr. ) hier bevond. Deze oeverwal kende bewoning in de ijzertijd en ook de Romeinen wisten deze hooggelegen woonplaats te waarderen. Omstreeks 1200 zien we bebouwing en bewoning ontstaan op het noordelijke deel van de Hoogstraat die de bestaande bebouwing op andere delen aanvulde. De werkruimten van de ambachtslieden gingen naar de achterzijde van de panden. De voorzijdes kregen een bestemming als winkelruimte.

In het midden van de 19e eeuw gaat men over tot het plaatsen van winkelpuien. Vele prachtige klok-, tuit- en trapgeveltjes zijn nog te bewonderen. De Hoogstraat is levendig en in trek bij ondernemers. Er komen steeds meer verschillende winkels en horecazaken.

Bezoekers kunnen er flaneren en genieten van de vele gespecialiseerde winkeltjes en kleinschalige dienstverlenende bedrijfjes. De Hoogstraat heeft het allemaal:  kleine restaurants, lunch- en theerooms, modieuze kledingwinkeltjes, ateliers en heel veel andere kleine winkeltjes in fraai gerestaureerde pandjes. De Hoogstraat en omliggende straatjes zijn een bezoekje meer dan waard.

Zie ook onze Facebook pagina!

En voor direct contact:  secretaris.hoogstraatjes @ gmail.com